DeMiclén Hydroxid sodný mikrogranule 1kg

Kód: 901018
Neohodnoceno
Značka: Demiclén
89 Kč 74 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Možnosti doručení

Základní chemická surovina hydroxid sodný vám pomůže účinně vyčistit odpadní sifony, které špatně odtékají. Poradí si s odpady umyvadel, kuchyňských dřezů, sprchových koutů, van, toalet, pisoárů, bidetů, domovních kanálů apod. Odstraní z nich nepříjemné pachy i velmi odolné nečistoty jako např. vlasy, chlupy, nehty, zbytky jídel, tuky, zvířecí srst či toaletní papír. Hydroxid sodný má mikroperličkovou strukturu, díky níž se snadno a rychle rozpustí. Tento čistič nelze používat na hliníkové potrubí. 

Detailní informace

Bezpečná platba
Plaťte bezpečně
a pohodlně platební kartou
Cena
Výhodný nákup
za skvělé ceny
doruceni
Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR
Oveřeno
Spokojení zákazníci
a recenze na Heuréce

Detailní popis produktu

  • -Účinný čistič s mikroperličkovou strukturou
  • -Čistič odpadů Hydroxid sodný odstraní nepříjemné pachy i velmi odolné nečistoty
  • -Snadno se rozpouští, odstraní vlasy, chlupy, nehty, zbytky jídel, tuky, zvířecí srst či toaletní papír
  • -Vyčistí špatně odtékající odpadní sifony v koupelně, kuchyni, na WC apod.
  • -Čistič odpadů Hydroxid sodný nelze používat na hliníkové potrubí

Návod k použití:
Pro dosažení co nejúčinnějšího efektu doporučujeme vsypat 2 – 3 vnitřní uzávěry (60–90 g) hydroxidu sodného a zalít 0,5 – 1l vroucí vody. Opatrně, může vyprsknout! Necháme působit 30 minut a pak propláchneme. V případě, že aplikace nedosáhne správného efektu, doporučujeme celý postup opakovat. Po každém použití obal pečlivě uzavřete a následně překontrolujte, zda je bezpečnostní uzávěr řádně utažen!

Bezpečnostní upozornění

GHS05 - korozivní a žíravé látky
Obsah nebezpečných látek: hydroxid sodný.
Signální slovo: Nebezpečí
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 - Nevdechujte prach / dým / plyn / mlhu / páry / aerosoly.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ….
P280 - Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / osprchujte.
P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P405 - Skladujte uzamčené.

Kontakt na TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

Skladovací podmínky:
Skladujte a manipulujte ve shodě se všemi běžnými nařízeními a standardy platnými pro žíraviny. V místě zacházení zajistěte zdroj pitné vody, popř. zásobu pitné vody v minimálním množství 10 litrů na osobu. V místě zacházení musí být umístěna lékárnička. Měla by být k dispozici oční sprcha. 

 

Bezpečnostní list ke stažení:DeMiclén Hydroxid

Doplňkové parametry

Kategorie: Přípravky na čištění odpadů
Záruka: 2 roky
Hmotnost: 1.2 kg