Krezosan Fresh plus 950ml

Kód: 90513201
Neohodnoceno
Značka: Krezosan
78 Kč
Skladem (>5 ks)
  • čistič na veřejné hygienické a zdravotnické prostory, všechny druhy podlah, chodby, WC, atd.
  • čistí a dezinfikuje

Detailní informace

Bezpečná platba
Plaťte bezpečně
a pohodlně platební kartou
Cena
Výhodný nákup
za skvělé ceny
doruceni
Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR
Oveřeno
Spokojení zákazníci
a recenze na Heuréce

Detailní popis produktu

  • čistič na veřejné hygienické a zdravotnické prostory, všechny druhy podlah, chodby, WC, atd.
  • čistí a dezinfikuje

Signální slovo: Nebezpečí.

Standardní věty o nebezpečnosti: Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. Uniklý produkt seberte. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu. Zákaz opětovného použití obalu

 

Bezpečnostní list ke stažení:krezosan_fresh-plus

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Dezinfekce ploch a povrchů
Záruka: 2 roky
Hmotnost: 1.1 kg